DIVERSE WORKSHOPS

1e groep in 2022  is op 16 maart 2022 gestart

Start 2e groep 7 september 2022, inschrijving nog mogelijk 

Gelet op het enthousiasme van de 1e groep die in december afrond, start ik in 2022 met 2 nieuwe groepen en daar heb ik opnieuw enorm veel zin in. Zin om mijn kennis en ervaring opnieuw te gaan delen met een ieder die zelf op onderzoek is, wil ontdekken en experimenteren en / of die werkt met anderen als bijvoorbeeld coach, therapeut, instructeur, opleider of als leidinggevende.

De 8-daagse opleiding ‘Ik in verbinding met de ander’ is ontwikkeld voor een ieder die een verdieping of een aanvulling zoekt in het maken van contact en verbindingen. Daar waar 2 of meer personen samen zijn, ontstaat en vormt zich een dynamiek waarin bewust en onbewust veel beweegt. Ervaring leert dat contact maken met een ander voor velen een uitdaging vormt. Onzekerheden in het contact resulteert in oordelen, aannames en veronderstellingen, excuses en overdracht. En juist dat wil je voorkomen als bijvoorbeeld instructeur, onderneemster, coach, therapeut of leidinggevende.

 

Deze 8-daagse opleiding is bestemd voor een ieder die op zoek is naar een verdieping en/of verbreding op het gebied van persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Je bent gezond kritisch naar jezelf en durft je kwetsbare kant te omarmen. In je dagelijkse werkwijze werk je regelmatig samen met anderen, variërend van collega’s tot cliënten, van klanten tot leerlingen. Je staat open voor verschillende werkmethoden en methodieken om te voorkomen dat je (binnen je nog op te zetten praktijk) in vanzelfsprekendheid terecht komt en daarmee afhankelijk wordt. Ben je onderzoekend, hou je van experimenteren en ontdekken en gun je jezelf en een ieder die met je (samen) werkt een cadeau? Weet en voel je welkom om in te stappen en deel te nemen.

 

De opleiding geeft ruimte voor verdieping, training en  begeleiding vanuit jouw plek in combinatie met de ander. Daarbij is het ook mogelijk om gebruik te maken van je eigen paard als coach, trainer, begeleider en aangever. Tijdens deze 8 dagen worden onderwerpen behandeld waarmee je direct aan de slag kunt. Aan de slag vanuit je eigen positie ten opzichte van een ander wat resulteert in een open contact en een hechtere verbinding waarin ruimte is voor jou én de ander.

Zodiac 3.jpg

Op zoek naar de kern van jezelf: ‘Wie ben ik?’

1e groep: start 20 januari 2022 (groep is gevormd)
2e groep: start 21 april 2022 (groep is gevormd)
3e groep: start 15 september 2022

 

Een open neutrale vraag die in elke vorm van contact kan worden gesteld. Een vraag die veel informatie oplevert. Zowel in het aangaan van relaties als ook voor het samenstellen van bijvoorbeeld groepen en teams. Een vraag die het verschil maakt, een vraag die alle spelmatigheid doet stoppen. Kortom, een vraag die raakt. Tot zover de theorie.

 

De praktijk leert dat in de eenvoud van deze vraag de complexiteit van ‘contact’ verborgen zit.

Contact, onvoorwaardelijk en onafhankelijk, is niet vanzelfsprekend. Het is per situatie verschillend en soms doorspekt van belangen en verwachtingen vanuit anderen. Wie ben ik? Deze vraag is het uitgangspunt voor de workshop ‘Op zoek naar de kern in jezelf’.

Samenwerking:

Miranda en ik vinden elkaar al jaren als het gaat om het delen van informatie, het samen onderzoeken en het werken vanuit samengevoegde expertise, ervaring en kennis. Miranda werkt vanuit haar praktijk als klassiek veterinair homeopaat en is gespecialiseerd in het behandelen van mens en dier. Door de samenwerking ontstaat een breed blikveld waarbinnen ruimte is voor elk individu met zijn of haar vragen, thema’s en aanverwante wensen. Dit betekent dat er wordt gewerkt op zowel geestelijk- als lichamelijk vlak wat resulteert in een voorwaartse liefdevolle beweging waarbij alles wordt ingesloten, energie weer gaat stromen en dat wat zichtbaar mag worden zichtbaar wordt.

 

Bel of mail gerust als je vragen hebt, iets wilt delen en/of aanvullende informatie wilt ontvangen.

Weet en voel je van harte welkom met alles wie je bent.

18158002_1122829904529948_4420925541375262738_n.png

Workshop Leiderschap (teambegeleiding)

Een andere kijk op leiding geven

Als je als leidinggevende goed weet wat je wilt, je grenzen duidelijk stelt en je open communiceert, dan worden doelstellingen behaald en is er rust binnen een team en/of organisatie. Maar wat als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met situaties dat:

  • je medewerkers niet de beoogde doelstellingen dreigen te behalen

  • het ziekteverzuim van je medewerkers langzamerhand weer toeneemt

  • de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers binnen het bedrijfsproces afneemt

  • je merkt aan jezelf dat je langere dagen gaat maken

  • ...

Aan je vaardigheden als leidinggevende ligt het niet, want daar heb je al vele trainingen voor gevolgd. Het is iets anders, maar wat...? Jullie zijn van harte welkom om te komen onderzoeken en een andere kijk op leiding geven te krijgen. Je persoonlijke stijl van leiderschap staat centraal: hoe coach jij / coachen jullie in de dagelijkse praktijk en wat zijn antwoorden op vraagstukken waar je / jullie nu mee worstelen?

Deze workshop is voor elk team en/of elke groep die een verdieping zoekt in de eigen wijze van leiding geven. Het gaat niet over hoe je iets doet maar waarom je iets (bewust of onbewust) nalaat.  Door inzicht te krijgen in jezelf, functionerend in een bepaalde situatie, word je tijdens deze workshop bewust van je huidige manier van leiding geven. En wat je kunt veranderen. Zowel vanuit persoonlijk perspectief als vanuit de taak die je / jullie dienen uit te voeren.

Ik maak tijdens deze workshop gebruik van een paard ter ondersteuning van jouw persoonlijke leerproces. Ervaring leert dat de spiegel die het paard voorhoudt, vele malen sterker is dan de woorden van een mens. 

image00002.jpeg

Workshop accountmanagment

Een andere kijk op accountmanagement

"Facturabele vrienden" is het uitgangspunt van elke account manager. Vanzelfsprekend is de inhoud van de overeenkomst goed, maar wat wellicht een nog grotere waarde vertegenwoordigt, is dat je relatie met je opdrachtgever gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Maar wat als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met situaties dat:

  • je steeds lastiger afspraken maakt bij je bestaande klanten en/of prospects

  • de twee nieuwe directieleden binnen je DMU je een akelig onderbuikgevoel geven

  • je bij bepaalde klanten steeds "een prima tweede" wordt

  • het uitbouwen gelet op "cross- en/of upselling" niet succesvol is

  • je merkt aan jezelf dat je langere dagen gaat maken en steeds vaker de mail gebruikt als communicatiemiddel

Aan je vaardigheden als accountmanager ligt het niet, want daar heb je al vele trainingen voor gevolgd. Het is iets anders, maar wat...? Weet en voel je van harte welkom om te komen onderzoeken en ervaren wat een je een andere kijk op accountmanagement oplevert. Je persoonlijke stijl van accountmanagement staat deze dag centraal: hoe ga jij in de dagelijkse praktijk om met accountmanagement en wat zijn antwoorden op die vraagstukken waar je nu mee worstelt?

Deze workshop is voor elk team dat een verdieping zoekt in de eigen wijze van accountmanagement. Het gaat niet over hoe je iets doet maar waarom je iets (bewust of onbewust) nalaat.  Door inzicht te krijgen in jezelf, functionerend in een bepaalde situatie, word je tijdens deze workshop bewust van je huidige manier van accountmanagement. En wat je kunt veranderen. Zowel individueel als binnen het team waarin wordt geopereerd.

Ik maak tijdens deze workshop gebruik van een paard ter ondersteuning van jouw persoonlijke leerproces.  Ervaring leert dat de spiegel die het paard voor houdt, vele malen sterker is dan de woorden van een mens. 

ing 33.jpg